1. Reklozer jako element automatyzacji sieci SN
  2. Reklozer KTR - wyłącznik zintegrowany z automatyką zabezpieczeniową
  3. Reklozery - automatyzacja sieci SN
  4. Dlaczego reklozer ?
  5. Jak poprawić niezawodność sieci dystrybucyjnej - reklozer typu KTR firmy TAVRIDA Electric
  6. Reklozer KTR firmy TAVRIDA Electric - wyłącznik napowietrzny instalowany przez energetykę
  7. Techniczne i ekonomiczne aspekty instalowania reklozerów w głębi sieci SN
  8. Rozproszenie automatyki zabezpieczeniowej w sieci SN jako sposób poprawienia jakości energii elektrycznej
  9. Pewność i wysoka jakość zasilania - przykłady zastosowania reklozerów w krajowych sieciach dystrybucyjnych SN
  10. System identyfikacji zwarć i rekonfiguracji sieci SN po wystąpieniu zakłócenia - wdrożenie pilotażowe systemu REZIP© w spółce TAURON Dystrybucja S.A.

REKLOZER JAKO ELEMENT AUTOMATYZACJI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna – i-MITEL 2014

Mirosław Kornatka (1) Lech Wierzbowski (2)
Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki (1), TAVRIDA Electric Polska sp. z o.o. (2)

 

Streszczenie: Niezawodność dostaw energii elektrycznej to jedno z zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Szczególna uwaga skierowana jest na sieci średniego napięcia. W artykule przedstawiono rolę jaką odgrywają reklozery w procesie automatyzacji sieci średniego napięcia oraz poprawy poziomu jej niezawodność. Przeprowadzono studium przypadku instalacji 20 reklozerów KTR w jednym z rejonów dystrybucji (RD) z terenu województwa małopolskiego. Przedstawiono analizę wpływu instalacji reklozerów w sieci średniego napięcia badanego rejonu na wybrane wskaźniki niezawodnościowe.

 

 Pobierz artykuł

REKLOZER KTR WYŁĄCZNIK ZINTEGROWANY Z AUTOMATYKĄ ZABEZPIECZENIOWĄ

Zespół

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie.  Stale zaostrzane wymagania w odniesieniu do niezawodności sieci sprawiają, że spółki  dystrybucyjne coraz bardziej interesują się i chętniej instalują samoczynne napowietrzne wyłączniki próżniowe KTR (reklozery) firmy Tavrida Electric. W artykule chcemy przybliżyć Państwu wyłącznik, zwracając uwagę na jego integrację z automatyką zabezpieczeniową i systemami komunikacji bezprzewodowej. Użytkownik instalując reklozer KTR w głębi sieci ma do dyspozycji zdalnie sterowany, a w określonych sytuacjach samoczynny, wyłącznik próżniowy z w pełni konfigurowalnym układem automatyki zabezpieczeniowej oraz układem pomiaru parametrów sieci. 

 

 Pobierz artykuł 

REKLOZERY - AUTOMATYZACJA SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Rafał Kiedrowski, Damian Pawlak, Bożena Matuszczak-Królak
PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren. Pod Parasolem 2011.

 

Streszczenie. Od lat90. w sieciach elektroenergetycznych SN wprowadzono rozwiązania, które zrewolucjonizowały zarządzanie przesyłem energii - lączniki sterowane radiowo. Teraz czas na kolejny krok w rozwoju zabezpiczeń i automatyki sieci SN - reklozery.

 

 Pobierz artykuł

DLACZEGO REKLOZER ?

Janusz Byrczek, Arkadiusz Tomaszewski

TAVRIDA Electric Polska sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław RD Oleśnica

 

Strzeszczenie: W niniejszym artykule chcemy przedstawić przykłady punktów łącznikowych, w których zastosowano reklozery KTR, czyli napowietrzne wyłączniki  zintegrowane z  automatyką zabezpieczeniową, produkcji Tavrida Electric. Przedstawione w artykule rozwiązania pokazują zalety zastosowania w głębi sieci aparatu umożliwiającego łączenie nie tylko prądów roboczych ale również prądów zwarciowych. Zabudowana automatyka zabezpieczeniowa pozwala natomiast na natychmiastowe samoczynne wyłączenie uszkodzonego odcinka sieci.

 

 Pobierz artykuł

JAK POPRAWIĆ NIEZAWODNOŚĆ SIECI DYSRYBUCYJNEJ - REKLOZER TYPU KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC

Janusz Byrczek

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie. W niniejszym artykule omówiono spodziewaną zmianę wskaźników oceniających ciągłość zasilania w efekcie zastosowania reklozerów, sposób ochrony bezpieczników w odgałęzieniach poprzez umiejętną koordynację ich charakterystyk z charakterystykami czasowymi reklozera oraz poprawę selektywności zabezpieczeń przez wykorzystanie charakterystyk zależnych zabezpieczeń nadprądowych reklozera. 

 

 Pobierz artykuł

REKLOZER KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC – WYŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY INSTALOWANY PRZEZ ENERGETYKĘ 

Krzysztof Adamczyk

Tavrida Electrci Polska Sp. z o.o.

 

Strzeczenie: Pozrywane linie energetyczne w efekcie gwałtownych burz, coraz ostrzejsze wymagania formalne odnośnie niezawodności sieci sprawiają, że Zakłady Energetyczne coraz bardziej interesują się i chętniej instalują samoczynne napowietrzne wyłączniki próżniowe KTR (reklozery) firmy Tavrida Electric. W artykule chcemy Państwu przybliżyć wyłącznik, zwracając szczególną uwagę na jego integrację z systemami komunikacji bezprzewodowej gdyż reklozer KTR to kompletne innowacyjne wyposażenie sieci SN za cenę porównywalną z kosztem punktu rozłącznikowego sterowanego zdalnie.

 

Pobierz artykuł

TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY INSTALOWANIA REKLOZERÓW W GŁĘBI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Mirosław Kornatka (1) Roman Serafin (2)
Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki (1), TAURON Dystrybucja S.A. (2)

 

Streszczenie: Poprawa ciągłości dostawy energii elektrycznej, realizowanej za pośrednictwem sieci średniego napięcia, znajduje się w centrum zainteresowania przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu instalowania w głębi sieci średniego napięcia reklozerów na jej niezawodność. Przedstawiono, jaki wpływ mają zainstalowane reklozery na wartości niedostarczonej energii elektrycznej i skrócenie czasu lokalizacji zakłóceń w analizowanej sieci średniego napięcia rejonu energetycznego.

 

 Pobierz artykuł

ROZPROSZENIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

JAKO SPOSÓB POPRAWIENIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Janusz Byrczek 

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie: Obecnie w Polsce – podobnie jak w innych krajach, w których dokonano prywatyzacji sektora energetycznego – jakość energii to nie tylko problem służb technicznych, ale również ekonomicznych. W ośrodkach naukowych oraz wśród specjalistów zajmujących się automatyką zabezpieczeniową pojawiają się coraz częściej propozycje poprawienia ciągłości zasilania poprzez rozproszenie zabezpieczeń w sieci SN.

 

 Pobierz artykuł

PEWNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ ZASILANIA -

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA REKLOZERÓW W KRAJOWYCH SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Janusz Byrczek 

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie: Przedstawiony referat opisuje bogate możliwości zastosowania w  sieciach dystrybucyjnych SN napowietrznych wyłączników próżniowych zintegrowanych z automatyką zabezpieczeniowa (reklozerów KTR) firmy Tavrida Electric. Przedstawia przykłady zrealizowanych instalacji. W Polsce reklozery KTR pracują w spółkach dystrybucyjnych od pięciu lat. Aparaty  wykorzystywane są w różnych konfiguracjach sieci SN,  zapewniają: poprawę ciągłości zasilania, poprawę  poziomu zabezpieczenia linii, budowę napowietrznych rozdzielni sieciowych, są także wykorzystywane na bieżąco  jako niezawodne łączniki zdalnie sterowane.

 

  Pobierz artykuł

SYSTEM IDENTYFIKACJI ZWARĆ I REKONFIGURACJI SIECI SN PO WYSTĄPIENIU ZAKŁÓCENIA

– WDROŻENIE PILOTAŻOWE SYSTEMU REZIP© W SPÓŁCE TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Lech Wierzbowski, Janusz Byrczek

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Strzeczenie: Artykuł przedstawia autonomiczny system odbudowy zasilania w sieci średniego napięcia  REZIP© zrealizowany na obszarze Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Automatyka REZIP© to zbiór funkcji zaimplementowanych w reklozerach KTR27 firmy TAVRIDA ELECTRIC. Automatyka realizuje wszystkie funkcje system FDIR. Algorytm wykrywa zwarcie, wyizolowuje miejsce uszkodzenia oraz automatycznie rekonfiguruje sieć w celu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców. System zbudowany w oparciu o 29 reklozerów został przekazany do eksploatacji w kwietniu 2018 roku. Na przestrzeni od kwietnia do września miało miejsce pięciokrotne  zadziałanie automatyki. We wszystkich sytuacjach system zadziałał zgodnie z założonym scenariuszem.

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce