Zespół sterowniczy RC jest urządzeniem mikroprocesorowym pełniącym funkcje: kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego dla zwarć międzyfazowych i doziemnych, czułego zabezpieczenia ziemnozwarciowego, automatyki SPZ i SZR, pomiaru i rejestracji danych oraz układu współpracy z nadrzędnym systemem sterowania i monitoringu. Konsola operatora, umieszczona na płycie czołowej zespołu, zawiera 4 wierszowy podświetlany wyświetlacz LCD oraz klawiaturę do sterowania lokalnego.

 

Zespół sterowniczy RC składa się z 3 głównych elementów:

  • modułu przetwarzania MPM;
  • modułu sterowania DRV, zawierającego kondensatory dostarczające energii dla wykonania operacji wyłącz/załącz;
  • zasilacza bezprzerwowego PSM, dostarczającego wewnętrznego napięcia zasilającego do układów zespołu sterowniczego, urządzenia łączności radiowej oraz układu ładowania baterii. Do zasilacza może być doprowadzone napięcie zewnętrzne 100-240 V AC, 50 lub 60 Hz.

Układ ładowania baterii hermetycznej kwasowo-ołowiowej, zastosowanej w zespole RC, zawiera funkcję kompensacji temperaturowej prądu ładowania.
Wewnątrz obudowy zespołu przewidziane jest miejsce do zamontowania urządzenia komunikacyjnego, podłączanego poprzez złącze RS232/RS485 lub poprzez zaciski wejść/wyjść dwustanowych.
Do budowy zespołu RC użyte zostały specjalnie wyselekcjonowane podzespoły, mogące pracować wewnątrz szczelnej obudowy klasy IP65, w zakresie temperatur otoczenia od -40 °C do +55 °C.

Dzienniki zdarzeń
Zespół RC oferuje dwa oddzielne dzienniki zdarzeń ze znacznikiem czasu o rozdzielczości 0,01 s. Pierwszy dziennik, dostępny na wyświetlaczu LCD, dostarcza podstawowych informacji operacyjnych pracownikowi obsługi w terenie.
Drugi dziennik, dostępny za pomocą komputera PC z programem TELARM (Tavrida Electric Automated Relay Manager) 
, zawiera pełną informację o historii działania urządzenia, w tym zarejestrowane zmiany nastaw, łączeń operacyjnych oraz zakłóceń.
Dziennik historii zakłóceń, obejmujący pomiar napięć i prądów w sieci do 50 okresów przed każdym zakłóceniem, pozwala na analizę przebiegu zakłóceń.

Dziennik profilu obciążenia
Profil obciążenia jest układem rejestrującym:
- moc czynną, bierną i pozorną trójfazową,
- moc czynną, bierną i pozorną jednofazową (oddzielnie dla każdej fazy) dla każdego kierunku przepływu mocy.
Rejestrowane wartości są całkowane w okresach wybieranych przez użytkownika spośród wartości: 5, 10, 15, 30 i 60 minut.
W pamięci może być zgromadzone do 3840 zdarzeń, co odpowiada 160 dniom przy 60-minutowym okresie całkowania.
Dane dziennika profilu obciążenia mogą być pobierane z urządzenia do komputera PC użytkownika i drukowane za pomocą programu TELARM.

rc_05_otwarte.jpg

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce