Reklozer

(ang. recloser) jest samoczynnym wyłącznikiem stosowanym w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia (SN). Określenie samoczynny wynika z faktu, że może wyłączać uszkodzony odcinek linii SN bez udziału dyspozytora. Ma tę przewagę nad rozłącznikiem, że wyłącza prądy zwarciowe i może wykonać samodzielnie wielokrotny cykl SPZ (Samoczynne Ponowne Załączenie). Aktualnie największym producentem reklozerów na świecie jest obecna na wszystkich kontynentach również w Europie i Polsce Grupa Przemysłowa Tavrida Electric, produkująca ponad 9000 reklozerów rocznie. Pełną informację o Grupie Tavrida Electric znajdą Państwo pod adresem www.tavrida.com/tepl

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce