Zespół łączeniowy OSM reklozera serii KTR przeznaczony jest do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w sieciach SN w warunkach normalnych i awaryjnych. Operacje łączeniowe mogą odbywać się w trybie operacyjnym lub w cyklu automatyki SPZ. Głównym elementem zespołu OSM jest wyłącznik próżniowy ISM w obudowie poliwęglanowej, zamknięty wewnątrz osłony wykonanej ze stopu aluminium. Konstrukcja zapewnia maksymalną trwałość i pewność działania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu izolacji wyłącznika.

We wszystkich sześciu izolatorach przepustowych znajdują się przekładniki prądowe i napięciowe (3). Przekładniki prądowe, do pomiaru prądów fazowych oraz prądu zerowego, są wykonane jako cewki Rogowskiego. Z kolei przekładniki napięciowe wykonane są w formie pojemnościowych dzielników napięcia.
W wyłączniku ISM zastosowano napęd elektromagnesowy czwartej generacji opracowany przez Tavrida Electric Ltd. Napęd elektromagnesowy jest uruchamiany energią zgromadzoną w kondensatorach zespołu sterowniczego.

Każdy biegun wyłącznika posiada indywidualny napęd (5). Poszczególne napędy sprzężone są elektrycznie i mechanicznie, co gwarantuje prawidłowe jednoczesne ich działanie. Napęd w położeniu wyłącznik zamknięty jest utrzymywany za pomocą zatrzasku magnetycznego. Obwody główne reklozera mogą być rozłączane ręcznie przy pomocy cięgna mechanicznego, umieszczonego w podstawie obudowy. Pozycja wyłącznika sygnalizowana jest za pomocą wskaźnika: "O" - otwarty lub "I" - zamknięty, widocznego w podstawie obudowy. Stan wyłącznika jest również odzwierciedlany przez układy elektroniki zespołu sterowniczego, współpracujące z zestykami pomocniczymi wyłącznika. Do podstawy obudowy przymocowana jest tabliczka znamionowa oraz zacisk uziemiający. Poniżej przedstawiono przekrój zespołu łączeniowego OSM, wraz z najważniejszymi elementami składowymi.

osm_rob.jpg

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce