Reklozer KTR (KTR recloser) jako kompletny wyrób składa się z zespołu łączeniowego OSM oraz zespołu sterowniczego RC połączonych specjalnym przewodem sterowniczym CC.

Napowietrzny samoczynny wyłącznik próżniowy KTR27, należący do serii reklozerów KTR, jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w trójfazowych sieciach rozdzielczych o na­pięciu znamionowym do 27 kV. Może być elementem linii napowietrznej lub stacji elektroenergetycznej.

Sterowanie pracą reklozera zapewnia zespół sterowniczy RC, który integruje w sobie funkcje: automatyki zabezpieczeniowej, układu po-miarowego, układu rejestracji zdarzeń oraz komunikacji.

Dzięki posiadanym funkcjom, reklozer może pracować jako samodzielne zabezpieczenie, lub współpracować z innymi urządzeniami stosowanymi w sieciach SN, jako element kompleksowej automatyki zabezpieczeniowej.

Reklozery próżniowe serii KTR to generacja wyłączników łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej oraz techniki łączeniowej.

Reklozer KTR może pracować samodzielnie, zabezpieczając całą sieć SN lub jej fragment (sekcję, odgałęzienie), oraz współpracować z innymi urządzeniami stosowanymi w sieciach rozdzielczych, jako element kompleksowej automatyki zabezpieczeniowej.

 

     W sieci rozdzielczej SN reklozer serii KTR może być stosowany w charakterze:

 • wyłącznika próżniowego samoczynnie wydzielającego uszkodzony fragment sieci lub uszkodzone odgałęzienie sieci;
 • wyłącznika próżniowego wykorzystywanego do lokalnej i zdalnej rekonfiguracji sieci; 
 • punktu pomiaru parametrów elektrycznych sieci;
 • układu automatyki zabezpieczeniowej dla sieci lub jej fragmentów;
 • układu przywracającego zasilanie na nieuszkodzonych odcinkach sieci, dzięki automatyce samoczynnego ponownego załączenia i samoczynnego załączania zasilania rezerwowego;
 • układu rejestracji zdarzeń i przebiegu zakłóceń w sieci.

     Cechami wyróżniającymi reklozer serii KTR są:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i zdolność łączeniowa;
 • trzykrotny szybki SPZ (O–0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO);
 • możliwość współpracy z systemami nadrzędnymi SCADA;
 • wbudowane układy pomiarowe;
 • odporność na oddziaływania elektromagnetyczne;
 • autodiagnostyka;
 • łatwy montaż, prosta obsługa;
 • wygodna eksploatacja – nie są wymagane remonty bieżące, okresowe i kapitalne.

Reklozer serii KTR może być instalowany w następujących punktach sieci SN:

 • w stacji elektroenergetycznej, jako punkt zasilania linii promieniowej;
 • w torze linii promieniowej, jako punkt sekcjonowania sieci;
 • w odgałęzieniu sieci;
 • w punkcie podziału sieci pierścieniowej lub dwustronnie zasilanej, realizując funkcję samoczynnego zasilania rezerwowego.

Zastosowanie reklozerów KTR zapewnia:

 • zwiększenie niezawodności zasilania odbiorców;
 • skrócenie czasu trwania wyłączeń linii elektroenergetycznych;
 • skrócenie czasu lokalizacji awarii;
 • poprawę poziomu zabezpieczenia sieci;
 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą sieci;
 • wyższy poziom techniczny eksploatowanej sieci;
 • wprowadzenie nowoczesnych metod automatyzacji i sterowania w sieciach rozdzielczych.

 

Rozwiązania techniczne zastosowane w reklozerach serii KTR chronione są międzynarodo­wymi patentami RU2020631 i RCT/RU 9810209.

Reklozery spełniają wymagania norm: GOST 687, IEC 60694, ANSI/IEEE C37.60.

Reklozer próżniowy KTR jest urządzeniem przystosowanym do montażu napowietrznego w warunkach klimatu umiarkowanego, przy temperaturze otoczenia od -40 °C do +55 °C. Dopuszczalne jest powstawanie oblodzenia o grubości do 20 mm. Parametry techniczne odnoszą się do warunków panujących na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza.

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce