1. REKLOZER JAKO ELEMENT AUTOMATYZACJI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
  2. REKLOZER KTR WYŁĄCZNIK ZINTEGROWANY Z AUTOMATYKĄ ZABEZPIECZENIOWĄ
  3. REKLOZERY - AUTOMATYZACJA SIECI SN
  4. DLACZEGO REKLOZER ?
  5. JAK POPRAWIĆ NIEZAWODNOŚĆ SIECI DYSRYBUCYJNEJ - REKLOZER TYPU KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC
  6. .REKLOZER KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC – WYŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY CORAZ CHĘTNIEJ INSTALOWANY PRZEZ ENERGETYKĘ 
  7. TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY INSTALOWANIA REKLOZERÓW W GŁĘBI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
  8. ROZPROSZENIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ W SIECI SN JAKO SPOSÓB POPRAWIENIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  9. PEWNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ ZASILANIA - PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA REKLOZERÓW W KRAJOWYCH SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH SN
  10. SYSTEM IDENTYFIKACJI ZWARĆ I REKONFIGURACJI SIECI SN PO WYSTĄPIENIU ZAKŁÓCENIA - WDROŻENIE PILOTAŻOWE SYSTEMU REZIP© W SPÓŁCE TAURON DYSTRYBUCJA SA

SYSTEM IDENTYFIKACJI ZWARĆ I REKONFIGURACJI SIECI SN PO WYSTĄPIENIU ZAKŁÓCENIA

– WDROŻENIE PILOTAŻOWE SYSTEMU REZIP© W SPÓŁCE TAURON DYSTRYBUCJA SA

Lech Wierzbowski, Janusz Byrczek

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Strzeczenie: Artykuł przedstawia autonomiczny system odbudowy zasilania w sieci średniego napięcia  REZIP© zrealizowany na obszarze Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Automatyka REZIP© to zbiór funkcji zaimplementowanych w reklozerach KTR27 firmy TAVRIDA ELECTRIC. Automatyka realizuje wszystkie funkcje system FDIR. Algorytm wykrywa zwarcie, wyizolowuje miejsce uszkodzenia oraz automatycznie rekonfiguruje sieć w celu przywrócenia zasilania dla jak największej liczby odbiorców. System zbudowany w oparciu o 29 reklozerów został przekazany do eksploatacji w kwietniu 2018 roku. Na przestrzeni od kwietnia do września miało miejsce pięciokrotne  zadziałanie automatyki. We wszystkich sytuacjach system zadziałał zgodnie z założonym scenariuszem.

JAK POPRAWIĆ NIEZAWODNOŚĆ SIECI DYSRYBUCYJNEJ - REKLOZER TYPU KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC

Janusz Byrczek

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie. W niniejszym artykule omówiono spodziewaną zmianę wskaźników oceniających ciągłość zasilania w efekcie zastosowania reklozerów, sposób ochrony bezpieczników w odgałęzieniach poprzez umiejętną koordynację ich charakterystyk z charakterystykami czasowymi reklozera oraz poprawę selektywności zabezpieczeń przez wykorzystanie charakterystyk zależnych zabezpieczeń nadprądowych reklozera. 

 

 Pobierz artykuł

DLACZEGO REKLOZER ?

Janusz Byrczek, Arkadiusz Tomaszewski

Tavrida Electric Polska sp. z o.o., TAURON S.A. Oddział Wrocław RD Oleśnica

 

Strzeszczenie: W niniejszym artykule chcemy przedstawić przykłady punktów łącznikowych, w których zastosowano reklozery KTR, czyli napowietrzne wyłączniki  zintegrowane z  automatyką zabezpieczeniową, produkcji Tavrida Electric. Przedstawione w artykule rozwiązania pokazują zalety zastosowania w głębi sieci aparatu umożliwiającego łączenie nie tylko prądów roboczych ale również prądów zwarciowych.  Zabudowana automatyka zabezpieczeniowa pozwala natomiast na natychmiastowe samoczynne wyłączenie uszkodzonego odcinka sieci.

 

 Pobierz artykuł

PEWNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ ZASILANIA -

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA REKLOZERÓW W KRAJOWYCH SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH SN

Janusz Byrczek 

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie: Przedstawiony referat opisuje bogate możliwości zastosowania w  sieciach dystrybucyjnych SN napowietrznych wyłączników próżniowych zintegrowanych z automatyką zabezpieczeniowa ( reklozerów KTR) firmy Tavrida Electric. Przedstawia przykłady zrealizowanych instalacji. W Polsce reklozery KTR pracują w spółkach dystrybucyjnych od pięciu lat. Aparaty  wykorzystywane są w różnych konfiguracjach sieci SN,  zapewniają: poprawę ciągłości zasilania, poprawę  poziomu zabezpieczenia linii, budowę napowietrznych rozdzielni sieciowych, są także wykorzystywane na bieżąco  jako niezawodne łączniki zdalnie sterowane.

 

  Pobierz artykuł

REKLOZERY - AUTOMATYZACJA SIECI SN

Rafaoł Kiedrowski, Damian Pawlak, Bożena Matuszczak-Królak
PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren. Pod Parasolem 2011.

 

Streszczenie. Od lat90. w sieciach elektroenergetycznych SN wprowadzono rozwiązania, które zrewolucjonizowały zarządzanie przesyłem energii - lączniki sterowane radiowo. Teraz czas na kolejny krok w rozwoju zabezpiczeń i automatyki sieci SN - reklozery.

 

 Pobierz artykuł

TECHNICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY INSTALOWANIA REKLOZERÓW W GŁĘBI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Mirosław KORNATKA1 Roman SERAFIN2
Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki (1), TAURON Dystrybucja S.A. (2)

 

Streszczenie: Poprawa ciągłości dostawy energii elektrycznej, realizowanej za pośrednictwem sieci średniego napięcia, znajduje się w centrum zainteresowania przedsiębiorstw energetycznych. W artykule przedstawiono analizę wpływu instalowania w głębi sieci średniego napięcia reklozerów na jej niezawodność. Przedstawiono, jaki wpływ mają zainstalowane reklozery na wartości niedostarczonej energii elektrycznej i skrócenie czasu lokalizacji zakłóceń w analizowanej sieci średniego napięcia rejonu energetycznego.

 

 Pobierz artykuł

ROZPROSZENIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ W SIECI SN

JAKO SPOSÓB POPRAWIENIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Janusz Byrczek 

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie: Obecnie w Polsce – podobnie jak w innych krajach, w których dokonano prywatyzacji sektora energetycznego – jakość energii to nie tylko problem służb technicznych, ale również ekonomicznych. W ośrodkach naukowych oraz wśród specjalistów zajmujących się automatyką zabezpieczeniową pojawiają się coraz częściej propozycje poprawienia ciągłości zasilania poprzez rozproszenie zabezpieczeń w sieci SN.

 

 Pobierz artykuł

REKLOZER KTR WYŁĄCZNIK ZINTEGROWANY Z AUTOMATYKĄ ZABEZPIECZENIOWĄ

Zespół

Tavrida Electric Polska Sp. z o.o.

 

Streszczenie.  Stale zaostrzane wymagania w odniesieniu do niezawodności sieci sprawiają, że spółki  dystrybucyjne coraz bardziej interesują się i chętniej instalują samoczynne napowietrzne wyłączniki próżniowe KTR (reklozery) firmy Tavrida Electric. W artykule chcemy przybliżyć Państwu wyłącznik, zwracając uwagę na jego integrację z automatyką zabezpieczeniową i systemami komunikacji bezprzewodowej. Użytkownik instalując reklozer KTR w głębi sieci ma do dyspozycji zdalnie sterowany, a w określonych sytuacjach samoczynny, wyłącznik próżniowy z w pełni konfigurowalnym układem automatyki zabezpieczeniowej oraz układem pomiaru parametrów sieci. 

 

 Pobierz artykuł 

REKLOZER KTR FIRMY TAVRIDA ELECTRIC – WYŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY

CORAZ CHĘTNIEJ INSTALOWANY PRZEZ ENERGETYKĘ 

Krzysztof Adamczyk

Tavrida Electrci Polska Sp. z o.o.

 

Strzeczenie: Pozrywane linie energetyczne w efekcie gwałtownych burz, coraz ostrzejsze wymagania formalne odnośnie niezawodności sieci sprawiają, że Zakłady Energetyczne coraz bardziej interesują się i chętniej instalują samoczynne napowietrzne wyłączniki próżniowe KTR (reklozery) firmy Tavrida Electric. W artykule chcemy Państwu przybliżyć wyłącznik, zwracając szczególną uwagę na jego integrację z systemami komunikacji bezprzewodowej gdyż reklozer KTR to kompletne innowacyjne wyposażenie sieci SN za cenę porównywalną z kosztem punktu rozłącznikowego sterowanego zdalnie.

 

Pobierz artykuł

REKLOZER JAKO ELEMENT AUTOMATYZACJI SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna – i-MITEL 2014

Mirosław KORNATKA1 Lech WIERZBOWSKI2
Politechnika Częstochowska, Instytut Elektroenergetyki (1), TAVRIDA ELECTRIC POLSKA sp. z o.o. (2)

 

Streszczenie: Niezawodność dostaw energii elektrycznej to jedno z zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Szczególna uwaga skierowana jest na sieci średniego napięcia. W artykule przedstawiono rolę jaką odgrywają reklozery w procesie automatyzacji sieci średniego napięcia oraz poprawy poziomu jej niezawodność. Przeprowadzono studium przypadku instalacji 20 reklozerów KTR w jednym z rejonów dystrybucji (RD) z terenu województwa małopolskiego. Przedstawiono analizę wpływu instalacji reklozerów w sieci średniego napięcia badanego rejonu na wybrane wskaźniki niezawodnościowe.

 

 Pobierz artykuł

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce