Reklozer KTR (KTR recloser) jako kompletny wyrób składa się z zespołu łączeniowego OSM oraz zespołu sterowniczego RC połączonych specjalnym przewodem sterowniczym CC.

 

Napowietrzny samoczynny wyłącznik próżniowy KTR27, należący do serii reklozerów KTR *, jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w trójfazowych sieciach rozdzielczych o na­pięciu znamionowym do 27 kV. Może być elementem linii napowietrznej lub stacji elektroenergetycznej.

Sterowanie pracą reklozera zapewnia zespół sterowniczy RC, który integruje w sobie funkcje: automatyki zabezpieczeniowej, układu po-miarowego, układu rejestracji zdarzeń oraz komunikacji.

Dzięki posiadanym funkcjom, reklozer może pracować jako samodzielne zabezpieczenie, lub współpracować z innymi urządzeniami stosowanymi w sieciach SN, jako element kompleksowej automatyki zabezpieczeniowej.

Reklozery próżniowe serii KTR to generacja wyłączników łącząca w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej oraz techniki łączeniowej.

Reklozer KTR może pracować samodzielnie, zabezpieczając całą sieć SN lub jej fragment (sekcję, odgałęzienie), oraz współpracować z innymi urządzeniami stosowanymi w sieciach rozdzielczych, jako element kompleksowej automatyki zabezpieczeniowej.

W sieci rozdzielczej SN reklozer serii KTR może być stosowany w charakterze:

 • wyłącznika próżniowego samoczynnie wydzielającego uszkodzony fragment sieci
  lub uszkodzone odgałęzienie sieci;
 • wyłącznika próżniowego wykorzystywanego do lokalnej i zdalnej rekonfiguracji sieci; 
 • punktu pomiaru parametrów elektrycznych sieci;
 • układu automatyki zabezpieczeniowej dla sieci lub jej fragmentów;
 • układu przywracającego zasilanie na nieuszkodzonych odcinkach sieci, dzięki automatyce samoczynnego ponownego załączenia i samoczynnego załączania zasilania rezerwowego;
 • układu rejestracji zdarzeń i przebiegu zakłóceń w sieci.

Cechami wyróżniającymi reklozer serii KTR są:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i zdolność łączeniowa;
 • trzykrotny szybki SPZ (O–––--  0,1s–ZO–1s–ZO–1s–ZO);
 • możliwość współpracy z systemami nadrzędnymi SCADA;
 • wbudowane układy pomiarowe;
 • odporność na oddziaływania elektromagnetyczne;
 • autodiagnostyka;
 • łatwy montaż, prosta obsługa;
 • wygodna eksploatacja – nie są wymagane remonty bieżące, okresowe i kapitalne.

 

Reklozer serii KTR może być instalowany w następujących punktach sieci SN:

1.W stacji elektroenergetycznej, jako punkt zasilania linii promieniowej.

2.W torze linii promieniowej, jako punkt sekcjonowania sieci.

3.W odgałęzieniu sieci.

4.W punkcie podziału sieci pierścieniowej
lub dwustronnie zasilanej, realizując funkcję samoczynnego zasilania rezerwowego.

Zastosowanie reklozerów KTR zapewnia:

 • zwiększenie niezawodności zasilania odbiorców;
 • skrócenie czasu trwania wyłączeń linii elektroenergetycznych;
 • skrócenie czasu lokalizacji awarii;
 • poprawę poziomu zabezpieczenia sieci;
 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą sieci;
 • wyższy poziom techniczny eksploatowanej sieci;
 • wprowadzenie nowoczesnych metod automatyzacji i sterowania w sieciach rozdzielczych.

Rozwiązania techniczne zastosowane w reklozerach serii KTR chronione są międzynarodo­wymi patentami RU2020631 i RCT/RU 9810209.

Reklozery spełniają wymagania norm: GOST 687, IEC 60694, ANSI/IEEE C37.60.

Reklozer próżniowy KTR jest urządzeniem przystosowanym do montażu napowietrznego w warunkach klimatu umiarkowanego, przy temperaturze otoczenia od -40 °C do +55 °C. Dopuszczalne jest powstawanie oblodzenia o grubości do 20 mm. Parametry techniczne odnoszą się do warunków panujących na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza.

Aby w optymalny sposób korzystać z serwisu, włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce